Dostepna również w Get it on Google Play
Strona główna Gościnni Zielone miasto, w sąsiedztwie stolicy

Józefów

Zielone miasto, w sąsiedztwie stolicy

Józefów to 50-letnie miasto, będące częścią ziemi mazowieckiej, powiatu otwockiego. Obejmuje swoim zasięgiem 2390 ha. Położone jest w Dolinie Środkowej Wisły w jej wschodniej części, wśród sosnowych lasów. Józefów ma optymalne położenie, bowiem od strony północnej sąsiaduje z Warszawą (dzielnicą Wawer), zaś od strony południowej z Otwockiem (należąc do tzw. „Pasa Otwockiego”). Miasto oddalone jest od centrum Warszawy o 23 km. Ukształtowane jest wzdłuż linii kolejowej, która stanowi niejako jego oś kompozycyjną.

Zlokalizowane na suchych wydmowych piaskach, wśród charakterystycznych sosnowych lasów, ma łagodny, nizinny klimat, sprzyjający wypoczynkowi i rekonwalescencji. Głównym jego bogactwem naturalnym są lasy kształtujące piękny krajobraz oraz specyficzny mikroklimat.

Pod względem przyrodniczym jest jednym z ważniejszych ogniw systemu przyrodniczego regionu. Lasy zajmują około 40% powierzchni miasta. Dominującym gatunkiem zieleni jest sosna. Część miasta wchodzi w skład Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na terenie miasta w dolinie Wisły zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie i Wyspy Zawadowskie. Rezerwat Wyspy Świderskie obejmuje liczne wyspy, mielizny i piaszczyste łachy przy ujściu rzeki Świder oraz wody płynące Wisły. Rezerwat Wysypy Zawadowskie utworzony został w celu ochrony ekosystemów wodnych o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Jest to miejsce gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Ponadto obszar ten ma duże walory krajobrazowe. Także dolina Świdra została objęta ochroną rezerwatową i tworzy ciąg przyrodniczy o znaczeniu regionalnym.

Do atrakcji turystycznych należy zaliczyć Muzeum 2 Korpusu Polskiego, które poświęcone jest legendarnemu II Korpusowi Polskiemu i jego drodze na Monte Cassino w 1944 roku oraz żołnierzom polskim walczącym w I i II Wojnie Światowej a także biorących udział w Bitwie Warszawskiej 1920.

W granicach miasta, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują duże zakłady przemysłowe oraz inne uciążliwe obiekty. Rozwinęła się tutaj przede wszystkim drobna wytwórczość, a także bieżącą obsługą mieszkańców.

Bliskość Warszawy oraz warunki naturalne zdecydowały o rozwoju gospodarczym miasta. Liczba inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich lat, daje obraz gminy aktywnie uczestniczącej w aktualnych przemianach społeczno – gospodarczych, starającej się tak rozwijać swą infrastrukturę, aby podnieść wygodę i standard życia mieszkańców. Szybki rozwój miasta zaczęto od budowy wodociągów, ujęć wody, telefonizacji, oświetlenia ulicznego, wybudowano Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji z krytą pływalnią i halą sportową, nowoczesne przedszkole, liczne place zabaw, skate park, ciągi pieszo-rowerowe, ronda, kilka osiedli TBS, budynki socjalne, udało się również utwardzić kilkanaście ulic.

Jozefów to wymarzone miejsce dla wszystkich, którzy chcą mieszkać w otoczeniu przyrody i blisko Warszawy. Wizja rozwoju miasta zakłada, że pozostanie „Miastem zieleni, rozwijającym się zgodnie z warunkami naturalnymi i tradycją, sprawnie zarządzanym i jak najlepiej dbającym o swoich mieszkańców”. Miasto obecne jest w licznych rankingach: Ranking dotyczący nadwyżki operacyjnej, Złota Setka Samorządów, Ranking Inwestycyjny, Konkurs Mazowiecka Gmina Roku oraz Europejska Gmina Europejskie Miasto.

Urząd Miasta Józefowa
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów
Tel. 22 779-00-00
Fax 22 779-00-15, 0-22 789-51-02
www.jozefow.pl
um@jozefow.pl

Zobacz mapę atrakcji
Copyright © 2007 Polska Niezwyk�a
Wszystkie prawa zastrze�one. �adna cz�� ani ca�o�� serwisu nie mo�e by� reprodukowana ani przetwarzana w spos�b elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny. Nie mo�e by� u�yta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Znajd� nas na