Dostepna również w Get it on Google Play
Strona główna Gościnni W Beskidzie Wyspowym i Gorcach

Mszana Dolna

W Beskidzie Wyspowym i Gorcach

Gmina wiejska Mszana Dolna leży w zachodniej części powiatu limanowskiego, w środkowej części województwa małopolskiego. Gmina zajmuje obszar 169,83 km2, co stanowi 17,86% powierzchni powiatu i 1,12% powierzchni województwa. Strukturę administracyjną gminy tworzy 9 sołectw: Glisne, Kasina Wielka, Kasinka Mała, Lubomierz, Łętowe, Łostówka, Mszana Górna, Olszówka i Raba Niżna. Gmina Mszana Dolna położona jest w Karpatach Zachodnich, częściowo w zachodniej części Beskidu Wyspowego, częściowo w północnej części Gorców. Obie te krainy oddzielają od siebie doliny rzek: Kamienicy, Mszanki i Raby.

Beskid Wyspowy to grupa górska o charakterystycznych kształtach. Jego osobliwością są odosobnione szczyty, wznoszące się "wyspowo" z typowo podgórskiego, sfalowanego łagodnymi garbami krajobrazu. Szczyty te mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Najwyższe wzniesienia w części Beskidu Wyspowego leżącej na terenie gminy, to: Ćwilin (1060 m n.p.m.), Luboń Wielki (1022 m n.p.m.), Śnieżnica (1006 m n.p.m.), Szczebel (977 m n.p.m.) oraz Lubogoszcz (967 m n.p.m.).

Gorce to potężne i rozgałęzione pasmo górskie, pokryte wspaniałymi lasami, które od Tatr oddziela rozległa niecka Podhala, z Pieninami zaś łączy przełęcz Snozka. Najwyższy szczyt tego pasma to Turbacz (1311 m n.p.m.). Od tego szczytu we wszystkich kierunkach rozchodzą się różnej długości ramiona górskie, w których wyraźnie wyodrębniają się szczyty: Jaworzyny (1288 m n.p.m.), Średniaka (1205 m n.p.m.), Przysłopu (1187 m n.p.m.), Mostownicy (1244 m n.p.m.), Gorca Troszackiego (1235 m n.p.m.) oraz Kudłonia (1276 m n.p.m.).

Gmina Mszana Dolna leży w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego, powstałego w 1981 r. , który ma za zadanie m.in. ochronę pozostałości pradawnej puszczy karpackiej, widokowych hal z zachowanymi bacówkami a także ochronę licznych oryginalnych formacji skalnych, takich jak np. "Kudłoński Baca". Urozmaicone ukształtowanie terenu Beskidu Wyspowego i Gorców sprawia, że nadają się one do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, narciarskiej oraz różnego rodzaju sportów ekstremalnych, jak paralotniarstwo czy speleologia.

Gmina Mszana Dolna posiada dogodne połączenia komunikacyjne, zarówno drogowe, jak i kolejowe. Drogowy układ komunikacyjny tworzą trzy ważne drogi: krajowa nr 98 z Wadowic do Przemyśla oraz wojewódzka z Lubnia do Zabrzeży, droga z Dobczyc do Kasiny Wielkiej oraz drogi powiatowe i gminne łączące poszczególne miejscowości z drogami głównymi. Przez teren gminy biegnie linia kolejowa z Chabówki do Nowego Sącza.

Mszana Dolna jest gminą typowo rolniczą. Dużymi walorami tego regionu są czyste, nieskażone przemysłem i komunikacją powietrze oraz krystaliczne wody pełne ryb. Lasy stanowią nieocenione bogactwo gminy, zajmując ok. 40% jej obszaru. Przeważnie są to lasy świerkowe i bukowe oraz mieszane, z przewagą sosny, jodły i modrzewia. Największe kompleksy leśne na terenie gminy to Śnieżnica, Ćwilin, Lubogoszcz, Luboń i Szczebel.

W Mszanie Dolnej działają liczne zespoły folklorystyczne kultywujące tradycyjny, regionalny styl gry, śpiewu i tańca. Warto wymienić m.in: zespół Kasinianie-Zagórzanie z Kasiny Wielkiej, z niemal 40-letnim dorobkiem,  Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny "Dolina Mszanki" z Mszany Górnej, kapelę Olszowianie z Olszówki oraz scholę Jedność z Kasinki Małej. Prężnie działają tu również orkiestry dęte: Echo Gór z Kasinki Małej, Echo Zagórzan z Kasiny Wielkiej oraz orkiestra OSP z Mszany Górnej.

Źródło: materiały własne UG

www.mszana.pl

Zobacz mapę atrakcji
Copyright © 2007 Polska Niezwyk�a
Wszystkie prawa zastrze�one. �adna cz�� ani ca�o�� serwisu nie mo�e by� reprodukowana ani przetwarzana w spos�b elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny. Nie mo�e by� u�yta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Znajd� nas na