Dostepna również w Get it on Google Play
Ponad 20 000 miejsc wartych odwiedzenia! Masz ochotę na wycieczkę w głąb Ziemi? Szukasz pomysłu na wyjazd z dzieckiem? A może planujesz wakacje na dwóch kółkach. U nas na pewno znajdziesz miejsce, którego szukasz!
Atlasy Polska Niezwykla w naszym sklepie

Wojnówka

Obszar Natura 2000

Polska jest krajem typowo rolniczym, gdzie obszary wiejskie stanowią około dwie trzecie całej powierzchni, na której przeważa gospodarka rolna. Duże rozdrobnienie gospodarstw i tradycyjny system gospodarowania zadecydował o zachowaniu wysokiej różnorodności biologicznej oraz zachowaniu powszechnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt hodowlanych. W związku z tym Polska odgrywa ważną rolę w ochronie gatunków i siedlisk krajobrazu rolniczego zagrożonych wskutek nasilenia produkcji rolniczej. Najcenniejsze walory przyrodnicze polskich gruntów rolnych chronione są w ramach sieci Natura 2000.

Na terenie gminy Wiśniewo, która znajduje się w północnej części województwa mazowieckiego, pomiędzy wioskami Korboniec, Wojnówka, Podkrajewo, wyznaczono obszar ziemi wzdłuż rzeki Mławki i Seracz - Natura 2000 - występują tu gleby typu mad, torfy niskie i miejscami czarne ziemie. Przedmiotem ochrony na obszarze są siedliska przyrodnicze oraz różne gatunki ptaków: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, jesionowe - ponadto ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, tj. derkacz, błotnik łąkowy, bocian czarny.

Powierzchnia Doliny Wkry i Mławki wynosi 6889,70 ha w woj. mazowieckim, natomiast cały teren jest o powierzchni 28 751,54 ha. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla ww. obszaru Natura 2000 jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. Główną atrakcją turystyczną tego terenu są rozległe torfowiska wokół rzeki Mławki i Seracz oraz linia obronna bunkrów z czasów II wojny światowej.

Zaproponował: bezet

Promocje w naszym sklepie

Miejsca w okolicy

Copyright © 2007 Polska Niezwykła
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość serwisu nie może być reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny. Nie może być użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Znajdź nas na