Dostepna również w Get it on Google Play
Ponad 20 000 miejsc wartych odwiedzenia! Masz ochotę na wycieczkę w głąb Ziemi? Szukasz pomysłu na wyjazd z dzieckiem? A może planujesz wakacje na dwóch kółkach. U nas na pewno znajdziesz miejsce, którego szukasz!

Białystok

Polska Białoruś na Podlasiu

Terminu Biała Ruś zaczęto używać w XIV w. w odniesieniu do obszarów w basenie Dźwiny, zamieszkiwanych przez plemiona Dregowiczów i Krywiczów - protoplastów dzisiejszych Białorusinów. W XV-XVII w. w Wielkim Księstwie Litewskim, pod którego władaniem znalazły się te tereny, nie język litewski, ale starobiałoruski był językiem urzędowym. Rozbiory Polski i dostanie się Białorusinów pod władanie carskiej Rosji spowodowały rusyfikację narodu oraz osłabienie narodowej wspólnoty. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na terenach, które objęła II RP, mogły powstawać i działać organizacje mniejszości narodowych, jednakże ludność białoruska - w większości niewykształceni, prości ludzie zajmujący się uprawą roli - swą narodową tożsamość odnajdywali raczej we wspólnocie religijnej - prawosławiu. Dzisiaj, po Niemcach i Ukraiń-cach, Białorusini stanowią trzecią pod względem liczebności mniejszość narodową w Polsce. Szacuje się, że jest ich około 200-300 tysięcy. Zdecydowana większość mieszka w województwie podlaskim. Ostatni narodowy spis powszechny wykazał, że mniejszość białoruska najliczniej zamieszkuje gminy: Czyże - 82% ludności, Dubicze Cerkiewne - 81%, Orlą - 69%, Narew - 49% i Bielsk Podlaski - 47%. Stolicą polskich Białorusinów jest Białystok, w którym mają swoje siedziby białoruskie organizacje, m.in.: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Związek Białoruski w RP, Związek Młodzieży Białoruskiej, Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża", Białoruskie Towarzystwo Historyczne i Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich; jedynie Białoruskie Zrzeszenie Studentów mieści się w Warszawie. W Białymstoku ukazują się dwa czasopisma w języku białoruskim: tygodnik Niwa i miesięcznik Czasopis. Od 1990 r., przez 12 lat działało białoruskie Radio Racja, które zaprzestało emisji z powodów ekonomicznych. Po ostatnich wydarzeniach wokół Związku Polaków na Białorusi rząd polski przeznaczył fundusze na ponowne uruchomienie stacji i pod koniec lutego 2006 r. Radio Racja wznowiło emisję programów. Na terenie województwa podlaskiego działają obecnie 24 szkoły podstawowe, 13 gimnazjów i 2 licea, w których język białoruski jest nauczany jako dodatkowy przedmiot. W zajęciach uczestniczy jednak zaledwie 46% uczniów tych szkół. Dużą rolę w podtrzymaniu tożsamości narodowej Białorusinów odgrywa religia, bowiem większość z nich należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 1998 r., w siedem lat po wizycie Jana Pawła II, Białystok odwiedził patriarcha Konstantynopola, Bartolomeus I. Najważniejszymi imprezami kulturalnymi polskich Białorusinów są festiwale: Białoruskiej Muzyki Młodzieżowej "Basowiszcza", Piosenki Białoruskiej w Białymstoku, Święto Kultury Białoruskiej oraz "Kupalle" w Białowieży. W odróżnieniu od Litwinów czy Niemców, Białorusini nie manifestują swojej odrębności narodowej, jest to mniejszość szybko się asymilująca. Dodatkowo osłabienie więzi narodowych powoduje masowy odpływ ludzi młodych do miast. W podtrzymywaniu swojej narodowej odrębności polska mniejszość białoruska nie znajduje także oparcia w zrusyfikowanej Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

Miejsca w okolicy

Copyright © 2007 Polska Niezwyk�a
Wszystkie prawa zastrze�one. �adna cz�� ani ca�o�� serwisu nie mo�e by� reprodukowana ani przetwarzana w spos�b elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny. Nie mo�e by� u�yta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Znajd� nas na